آیزوفید چیست

این ماده محصول برج خلأ واحد تقطیر پالایشگاهها است که از آن به عنوان خوراک در واحد آیزوماکس به مصرف استفاده می گردد .

کاربرد اصلی آن در صنایع پالایشی به عنوان خوراک واحدهای آیزوماکس است و شرکت های روغن سازی از طریق جداسازی مواد مومی از آن روغن خالص تولید می کنند .وظیفه واحد آیزوماکس تبدیل برش آیزوفید (Isofeed) به فرآورده های مفیدی نظیر نفتا ، نفت سفید و نفت گاز سبک است.

آیزوفید (Isofeed) حاصل از تقطیر در خلاء،پس از خروج از این برج خوراك واحد را تشکیل می دهد. در این واحد خوراك ابتدا با “گاز هیدروژن” مخلوط و پس از گرم شدن در كوره تحت درجه حرارت معین و فشار زیاد وارد راكتور می شود و در مجاورت كاتالیزور (نیكل ، مولیبدن و… ) مولكولهای سنگین شكسته شده و مواد نیتروژنی وگوگردی آن با هیدروژن ترکیب و به گاز آمونیاک و سولفید هیدروژن تبدیل میشود. محصولات این فعل و انفعالات پس از خروج از راکتورها به قسمت تفکیک ارسال می گردند.

در برج های این قسمت گازهای سبك ، بوتان ، نفتای سبک و سنگین، نفت سفید و نفت گاز از یکدیگرجدا می شوند .

نفتای سنگین حاصل، جهت اصلاح درجه آرام سوزی به واحدهای بنزین سازی و یا مخازن ارسال و نفتای سبك برای اختلاط با محصول نهائی بنزین استفاده می شود.

نفت سفید و نفت گاز واحد آیزوماكس بسیار مرغوب است و پس از اختلاط با نفت سفید و نفت گاز واحد تقطیر به صورت محصولات نهائی عرضه می شود.

خاطر نشان می گردد نفت سفید واحد آیزوماكس در تهیه سوخت هواپیما (ATK) مورد استفاده قرار می گیرد. بخشی از خوراك كه به مواد سبكتر شكسته نشده اند با آیزوفید مخلوط و مجدداً تحت واكنش هیدروكراكینگ قرار می گیرند و مازاد آن به عنوان محصول آیزوریسایكل قابل عرضه می باشد. 

برای خرید و یا فروش آیزوریسایکل خود می توانید با مدیر بازرگانی www.neweoil.com  مهندس جلالی ارتباط بگیرید 

09133314524

 

 

mojtaba jalali
ارسال دیدگاه